Beskatningsregler for firmajulegaver

Vidste du, at der er beskatningsregler for firmajulegaver?

Firmagave og SKATDu kan som arbejdsgiver skattefrit give din medarbejder en gave i anledning af jul eller nytår. Det er en betingelse for skattefrihed, at værdien af gaven ikke overstiger 800 kr., og at der er tale om en tingsgave.

Giver du som arbejdsgiver et gavekort eller kontanter, skal medarbejderen beskattes, selvom værdien er under 800 kr. I nogle særlige tilfælde holdes gavekort skattefri. Det kræver, at gavekortet er udstedt til et helt specifikt formål og ikke kan ombyttes til kontanter.

Bagatelgrænse for personalegoder

Mindre personalegoder som blomster, vin og chokolade beskattes kun, hvis den samlede værdi af goderne overstiger en årlig bagatelgrænse på 1.100 kr.

Værdien af julegaver indgår i beregningen af, om bagatelgrænsen for mindre personalegoder er overskredet. Julegaver, som ikke har en værdi over 800 kr., beskattes ikke, selvom medarbejderen i årets løb har modtaget goder og julegaver til en samlet værdi, der overstiger 1.100 kr.

Hvis du giver dine medarbejdere en julegave til en værdi af 800 kr., og mindre goder i løbet af året til en værdi af 600 kr., overstiger værdien af de mindre goder 1.100 kr. Det betyder, at medarbejderen bliver skattepligtig af 600 kr. Julegavens værdi er ikke skattepligtig, fordi den maksimalt er 800 kr.

Giver du derimod medarbejderne en julegave til 850 kr. og mindre goder i løbet af året til en værdi af 600 kr., er hele beløbet på 1.450 kr. skattepligtigt.

Indberetning

Som udgangspunkt har du som arbejdsgiver ikke indberetningspligt, hvis julegaven eller de øvrige mindre personalegoder samlet overstiger bagatelgrænsen på 1.100 kr. Men hvis I giver jeres medarbejder en enkelt julegave eller et mindre personalegode, som i sig selv overstiger 1.100 kr., skal det indberettes.

Du kan læse mere om reglerne i SKATs juridiske vejledning.

Ovenstående tekst er formuleret og udgivet af Dansk Erhverv – danskerhverv.dk.